4. CUT - Výbrus diamantov

Krásne vybrúsený diamant je žiarivý, priam oslnivý, s každým aspektom zobrazujúcim zručnosť a starostlivosť remeselníka. Keď diamant spolupracuje so svetlom,
každý uhol a každý aspekt ovplyvňuje množstvo svetla vráteného do oka. To je to, čo diamantu dáva tvár.

Brúsenie diamantov je umenie a veda vytvárania kvalitných klenotov zo surového neopracovaného kameňa. Výbrus diamantu predstavuje spôsob, akým bol vytvarovaný
a leštený od počiatočnej formy až po finálny vzhľad. Zobrazuje aj kvalitu spracovania. Výbrus sa často mýli s jeho tvarom. Sú stanovené matematické smernice pre uhly
a pomery dĺžok, na ktoré má byť diamant vybrúsený, aby odrážal čo najväčšie množstvo svetla. Kruhové brilianty, najčastejšie používané, majú presne stanovené všetky parametre brusu, avšak módne výbrusy nie sú až tak presne matematicky určené.
Diamond_cuts-eng

Techniky brúsenia diamantov boli vyvíjané celé stáročia, ale najväčší pokrok bol dosiahnutý v roku 1919 matematikom, ktorý sa zamiloval do drahokamov, Marcelom Tolkowskym. Vyvinul kruhový briliantový výbrus tým, že vypočítal ideálny tvar, pre odrazené a rozptýlené svetlo pri pohľade zhora. Moderný kruhový výbrus má 57 strán. 33 z nich je na vrchnej časti (korune) a 24 na spodnej časti (pavilón). V strede je tenký neleštený pás. Funkcia koruny je rozptýliť svetlo tak, aby sme videli na rôzne farby, a spodná časť odráža svetlo naspäť cez vrch diamantu.

diamond-anatomy

 

Krásny diamant vyzerá tak, ako to robí vďaka trom optickým efektom: odrazom bieleho svetla nazývaným jas,  zábleskom farieb nazývaným oheň a plochám svetla a tmy 
nazývaným scintilácia. Vzorový brus ovplyvňuje kombinácia veľkosi, usporiadania a kontrastu svetlých a tmavých oblastí, ktoré sú výsledkom vnútorných a vonkajších odrazov
diamantu. Medzi svetlými a tmavými plochami musí byť dostatočný kontrast, aby bol vzor ostrý a viditeľný.


Späť do obchodu