Pravidlá Valentínskej súťaže

 • Súťaž organizuje Jaroslav Bošela Zlatníctvo, so sídlom M.R.Štefánika 47, 960 01 Zvolen, IČO: 10923853, DIČ: 1020546307 ,IČ DPH: SK 1020546307.
 • Trvanie súťaže je od 04.02.2019 do 10.02.2019
 • Do súťaže sa môžu zapojiť všetky osoby, ktoré počas travnia súťaže dosiahli vek 18 rokov a ich trvalý pobyt je v Slovenskej republike.
 • Účastníkom súťaže sa stáva osoba, ktorá do komentáru napíše ako najoriginálnejšie je možné stráviť Valentínsky deň.
 • Organizátor, jeho zamestnanci a ich rodinný príslušníci v priamom rode sú zo súťaže vylúčení.
 • Cenou v súťaži sú dva páry strieborných príveskov – postavička s červenými a modrými zirkónmi.
 • Hodnota výhry= príveskov je 20€ / pár.
 • Podmienkou pre získanie výhry v súťaži je stať sa účastníkom súťaže (viď bod 4 - Účastníkom súťaže sa stáva osoba, ktorá do komentáru napíše ako najoriginálnejšie je možné stráviť Valentínsky deň.) a byť vyžrebovaný/á 10.02.2019 v záverečnom žrebovaní.
 • Výhercu súťaže určí záverečné žrebovanie.
 • Výhercovia budú oznámení a zverejnení na fanúšikovskej stránke Zlatníctva Bošela 11.02.2019, následne ich naša spoločnosť bude kontaktovať so žiadosťou o zaslanie korešpondenčných údajov.
 • Výhry budú doručené prostredníctvom Slovenskej pošty výhercom, na základe nimi(výhercami) poskytnutých korešpondenčných údajov.
 • kedy výherca stráca nárok na výhru,
 • informácie o ochrane osobných údajov – aké osobné údaje sa spracúvajú, ako budú využívané, aké sú práva účastníka súťaže v súvislosti s ochranou osobných údajov atď,
 • Účastník súťaže prehlasuje, že spoločnosť Facebook voči nemu nemá žiadne záväzky.
 • Spoločnosť Jaroslav Bošela Zlatníctvo prehlasuje, že súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená ani riadená spoločnosťou Facebook a nemá s ňou žiaden vzťah.
 • s informáciami o spracúvaní Vašich osobných údajov v poskytnutom rozsahu na marketingové účely a Vašimi právami v oblasti ochrany osobných údajov sa môžete oboznámiť v sekcii Ochrana osobných údajov