Pravidlá facebookovej súťaže November 2021

 • Súťaž organizuje Mgr. art. Jana Urbanová Bošelová, so sídlom Nám. Š. Žáryho 221/27, IČO: 46433228, DIČ: 1079421387.
 • Trvanie súťaže je od 18.11.2021 do 30.11.2021
 • Do súťaže sa môžu zapojiť všetky osoby, ktoré počas travnia súťaže dosiahli vek 18 rokov a ich trvalý pobyt je v Slovenskej republike.
 • Účastníkom súťaže sa stáva osoba, ktorá do komentáru napíše, kto jej do života prináša nádej a lesk.
 • Organizátor, jeho zamestnanci a ich rodinný príslušníci v priamom rode sú zo súťaže vylúčení.
 • Cenou v súťaži sú dva prívesky v tvare kotvy vyrobené zo 14 karátového žltého zlata.
 • Hodnota výhry= príveskov je 45€ / prívesok.
 • Podmienkou pre získanie výhry v súťaži je stať sa účastníkom súťaže (viď bod 4 - Účastníkom súťaže sa stáva osoba, ktorá do komentáru napíše, kto jej do života prináša nádej a lesk.) a byť vyžrebovaný/á 01.12.2021 v záverečnom žrebovaní.
 • Výhercu súťaže určí záverečné žrebovanie.
 • Výhercovia budú oznámení a zverejnení na fanúšikovskej stránke Zlatníctva Bošela 01.12.2021, následne ich naša spoločnosť bude kontaktovať so žiadosťou o zaslanie korešpondenčných údajov.
 • Výhry budú doručené prostredníctvom Slovenskej pošty výhercom, na základe nimi(výhercami) poskytnutých korešpondenčných údajov.
 • Výherca stráca nárok na výhru pokiaľ do 3 dní nedoručí zriaďovateľovi súťaže (Mgr.art. Jana Urbanová Bošelová) korešpondenčné údaje.
 • Účastník súťaže prehlasuje, že spoločnosť Facebook voči nemu nemá žiadne záväzky
 • Spoločnosť Mgr. art. Jana Urbanová Bošelová prehlasuje, že súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená ani riadená spoločnosťou Facebook a nemá s ňou žiaden vzťah.
 • s informáciami o spracúvaní Vašich osobných údajov v poskytnutom rozsahu na marketingové účely a Vašimi právami v oblasti ochrany osobných údajov sa môžete oboznámiť v sekcii Ochrana osobných údajov

 

Späť do obchodu