Zlato v prírode.

Tvrdú prácu, skúsenosti a vrtkavé šťastie pri hľadaní tohto kovu vložili zlatokopi do jediného hesla a pravidla táborov zlatokopov :,,Zlato je tam, kde si ho nájdeš.,, 

 Ale aký kov je zlato naozaj, od kedy sa o ňom datujú prvé zmienky, ako sa správa v prírode, jeho vlastnosti a chemické reakcie sa vám pokúsime čo   najzrozumiteľnejšie popísať v pár článkoch.                                                                                                                                                                                                 Anamnéza zlata:                                                                                                                                                                                                                                     Rok objavu zlata sa datuje od praveku: /cca 6000 rokov/.                                                                                                                                                                             Atómové číslo: 79                                                                                                                                                                                                                                           Bod topenia: 1064°C                                                                                                                                                                                                                                     Bod varu: 2600°C                                                                                                                                                                                                                                           Farba: zlatožltá                                                                                                                                                                                                                                               Počet neutrónov: 118                                                                                                                                                                                                                                     Prebytok neurónov: 39                                                                                                                                                                                                                                  Zlato, po latinsky nazývané aurum, má chemickú značku Au a nachádza sa na 79. mieste periodickej tabuľky prvkov v skupine vzácnych kovov. Jeho atómové  jadro  obsahuje 79 protónov, okolo ktorých obieha rovnaký počet neutrónov. V Mendelejevovom periodickom systéme chemických prvkov je členom skupiny 1 B, kde patria tiež meď a striebro. Na zlato takmer nepôsobia vonkajšie vplyvy, nehrdzavie, je odolné voči kyselinám, zásadám a soliam. Zlato je nerozpustné v kyseline chlorovodíkovej, sírovej a dusičnej. Rozpúšťa sa len v lúčavke kráľovskej - zmesi kyseliny chlorovodíkovej a dusičnej a za prítomnosti kyslíka v alkalických roztokoch kyanidov. Bez prítomnosti kyslíka odoláva taveninám alkalických hydroxidov až do teploty 400° C. Pre tieto vlastnosti bolo zlato nazývané alchymistami ,,kráľom kovov,,. Zlato bolo ,,rex matallorum,,.                                                                                                                                                                                                         

  

História ťažby zlata na Slovensku

Odhady o množstve vyťaženého zlata na Slovensku v historických obdobiach sú veľmi protirečivé. Napríklad historik Novák uvádza, že len v samotnej Kremnici sa vyťažilo 200 ton zlata. Finka odhaduje množstvo zlata získaného z kremnických baní na 46 ton. Malkovský píše, že iba v období od začiatku 13. do konca 18. storočia sa na Slovensku vyťažilo 400 ton zlata. Sombathy odhaduje celkové množstvo zlata získané z ložísk Banskej Štiavnice a Hodruše na 360 ton. Medzi najväčšie slovenské ložiská zlata patria: Kremnica, B. Štiavnica, B. Hodruša, Vyhne, Nová Baňa.                                                                                                              V roku 1328 udelil uhorský kráľ osade Cremnychbana privilégiá slobodného kráľovského a banského minciarskeho mesta a založil mincovňu.To prinieslo mestu bohatsvo a slávu. V čase fugovania vyťažili v meste celkom 40 až 70 ton zlata.                                                                                                                                          Najbohatším rokom pre Banskú Štiavnicu bol rok 1690, kedy sa vyťažilo 29.000 ton striebra a 605 kg zlata.
Ale stanoviť približne celkové množstvo zlata, ktoré sa na Slovensku vyťažilo, nie je možné. Všetky údaje o veľkosti ťažby sú len odhady.                                              Zopár zaujímavostí :                                                                                                                                                                                                                                       - v minulosti sa zlato udajne ťažilo na viac ako 170 lokalitách                                                                                                                                                                       -najvyžšie položené zlaté bane sa u nás nachádzali na úpätí Malého Kriváňa vo Vysokých Tatrách v nadmorskej výške 2000 - 2100 m.                                                 najväčší zlatý nuget sa našiel v roku 2004 medzi Hnúšťou a Hačavou a vážil 1,85g                                                                                                                                   -v oblasti Biely vrch pri Detve sa predpokladá asi 25 ton zlata

 Zdroje: Jano Kovačik Blog.SME.sk